Forskning

Kalkmaleridatabasen blev grundlagt 1995 som den første danske billeddatabase beregnet til videnskabelig brug. Projektet blev muligt takket være en række eksterne donationer.

En billeddatabase fungerer ved, at man indekserer billeder ud fra analogi, svarende til hvad betragteren umiddelbart genkender (f.eks. sko, hat, sværd, hest), eller efter ikonografi, svarende til de middelalderlige kalkmaleriers teksthenvisninger til hovedsageligt bibelen og helgenlegenderne (f.eks. St. Jørgen, Gud, Jerusalem, Dommedag).

En af en billeddatabases største fordele er muligheden for at etablere sammenligninger mellem forskellige motivtyper kronologisk og geografisk. Basen har for eksempel givet muligheder for at opstille grafiske opstillinger over diverse motivers anvendelse i perioder på 25 år inden for de daværende stifter, som det ses af de studerendes opgaver.

Annedorte Vad: "Djævelen i kalkmalerierne"
Steen Schjødt Christensen: "Gådefulde kalkmalerier"

www.kalkmalerier.dk har opnået meget stor interesse ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Vi har haft samarbejde med Institut für Realienkunde, Krems, Østrig, og hvis vi opnår de nødvendige støttemidler til kalkmaleridatabasens udvikling, vil den blive optaget i ’Index of Christian Art’, Princeton University.

Kalkmalerier.dk har dog haft størst interesse for undervisningssektoren og for folk i almindelighed. Dermed er det tydeliggjort, at det langt fra kun drejer sig om en forskningsrelateret database, men et vidtrækkende og populært informationsmateriale, hvilket stiller andre krav til indeksering og opstilling end de traditionelle.

Copyright © 2010 Kalkmalerier.dk

Map provided by © OpenStreetMap contributors.