Donorer

www.kalkmalerier.dk blev til som et forsknings- og formidlingsprojekt under ledelse af Professor Axel Bolvig på Insitut for historie, Københavns Universitet, hvor dedikerede studerende skannede Niels M. Saxtorphs store diassamling af kalkmalerier og registrerede billederne ud fra Nationalmuseets kalkmaleriregistrant. Kalkmaleridatabasen har har været online på internettet siden 1995. I 2000 sluttede projektets basisbevilling, og det er siden blev holdt i live af Annedorte Vad, Axel Bolvig og Thomas Schlichtings frivillige arbejdskraft. Men projektet ville ikke eksistere, hvis det ikke var for følgende fonde, institutioner, ministerier og privatpersoner der også har ydet deres støtte.

Bevillingsgivere
Kirkeministeriet
Undervisningsministeriet
Novo Nordisk Fonden
Nordisk Kulturfond
Bikuben i Lyngbys fond
Erik Birger Christensens fond
EU-projektet under Raphael-programmet
Det humanistiske fakultet samt Institut for Historie Københavns Universitet

Følgende personer og organisationer har stillet billeder til rådighed for billeddatabasen (alfabetisk rækkefølge).
Diverse menighedsråd
Annedorte Vad
Axel Bolvig
Bente Hammershøy
Birgit Rose
Bornholms Middelaldercenter
Henrik M. Jansen
Ingemann & Skøtt
Isabelle Brajer
Jesper Borrild
John Erik Stig Hansen
Kjeld Oxenböll
Lars-Olof Albertson
Niels H. Frandsen
Niels M. Saxtorph
Rolf Müller
Steen Schjødt Christensen
Torkill Jensen

Har du lyst til at donerere billeder til kalkmaleridatabasen?
Vi modtager gerne billeder af kalkmalerier og kirker der mangler i databasen, eller hvor donoreren har bedre billeder end dem der allerede er i databasen. Eneste betingelse er at kvaliteten er i orden og at rettighederne til brugen af billederne overdrages til kalkmaleridatabasen. Indtægter fra salg af billeder går ubeskåret til driften og udviklingen af hjemmesiden.

Copyright © 2010 Kalkmalerier.dk

Map provided by © OpenStreetMap contributors.